Thursday, January 21, 2021
Home Tags ಎಂಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಜಿ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ- ಆಯ್ಕೆ

Tag: ಎಂಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಜಿ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ- ಆಯ್ಕೆ