Sunday, June 13, 2021
Homeದೇಶಗಂಗಾ ನದಿಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ 'ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು'

ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ

ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ ‘ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು’

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ  ಮತ್ತು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳೂ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಬಾಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಂಗಾಜಲ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆದರೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಜಲ ತುಂಬಿಟ್ಟರೂ ಗಂಗಾಜಲದಲ್ಲಿ ಗಳಾಗಲಿ, ವೈರಾಣುಗಳಾಗಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ.

ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಗಾ ಜಲದ ಮಹತ್ವವೇನು? ಅದನ್ನ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಟರೂ ಅದು ಕೆಡದೇ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗಳಾಗಲಿ, ವೈರಸ್ ಗಳಾಗಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆ ವೈರಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಗಂಗಾಜಲ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಯಸುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ 1890 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಲರಾ ಹರಡಿದಾಗ, ಸತ್ತವರನ್ನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು‌. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಕಿನ್ಸ್, ಇದು ಗಂಗೆಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಕಿನ್ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಗಂಗಾ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ 20 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ

20 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಗಂಗೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ‘ನಿಂಜಾ ವೈರಸ್’ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಈ ವೈರಸ್‌ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಇದರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಇತಿಹಾಸ

ತ್ರೇತಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಗರ್ ಪುತ್ರರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಗಂಗಾ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದವರು ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆರ್ಯವರ್ತದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ಗಂಗಾ ನದಿ ಉಗಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ.

ರಾಜ ಸಾಗರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪೂರ್ವಜನಾಗಿದ್ದ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ಮನು ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಮನುಗೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು, ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಜ ಸಾಗರ. ಸಗರನಿಗೆ ಕೇಶನಿ ಮತ್ತು ಸುಮತಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು ಇದ್ದರು. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸುಮತಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರೆ, ಕೇಶನಿಗೆ ಅಸಮಂಜಸ ಎಂಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದನು.

 ರಾಜ ಸಾಗರ್ ನೂರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕುದುರೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದಾಗ, ಇಂದ್ರಲೋಕ ವನ್ನ ಆತ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಇಂದ್ರನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಪಿಲಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದನು. ಕುದುರೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಯುತ್ತಲೇ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಗರ ಪುತ್ರರು ಕಪಿಲಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ನಂತರ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಕಪಿಲಮುನಿಯ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಗರಪುತ್ರರು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದರು.

 ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂಗ ಗಂಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಳಿಬಂತು. ತನ್ನ 60 ಸಾವಿರ ಸಹೋದರರ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಿಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಸಮಂಜಸ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಧರೆಗಿಳಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಗರನ ಮೊಮ್ಮಗ ಭಾಗೀರಥನು ಸುದೀರ್ಘ ತಪಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಶಿವನ ಜಟಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಂಗಾ ಸಮುದ್ರದ ಕಪಿಲಮುನಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತಲುಪಿತು ಹಾಗು ಸಗರಪುತ್ರರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಗರ ಮತ್ತು ಭಾಗೀರಥ ಇಬ್ಬರೂ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪೂರ್ವಜರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಂಗೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು ಬಂತು ಹಾಗು ಈಗಲೂ ಜನರ ಪಾಪವನ್ನ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

TRENDING

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img