Tuesday, January 26, 2021
Home ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದ 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ

ರಾಜ್ಯದ 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯದ ರಿಂದ ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು , 1 ರಿಂದ ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿ 11  ಇಂದಿನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರವರೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಲಿದೆ .

ರಾಜ್ಯದ 13 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ , 10.15 ರಿಂದ 10.30 ರವರೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಲಿಕಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಲಿನಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TRENDING