25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪಂಚೇನ್ ಲಾಮಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಚೀನಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ

25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪಂಚೇನ್ ಲಾಮಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಚೀನಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವೂ ಸೇರಿ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು ಈಗಲೂ ತಮ್ಮದು ‘ಸ್ವತಂತ್ರ ಟಿಬೆಟ್​’ ಎಂದೇ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ‘ಪರಾಧೀನದ ಅಥವಾ ಗಡಿಪಾರಾದ…

error: Content is protected !!