ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಫೆಬ್ರವರಿ, 04 – ದಿಲ್ಲಿಯ 70 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 67 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು…

error: Content is protected !!