ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಅವಳಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿದ ಕೊರೊನಾ..!

error: Content is protected !!