ಹಾವೇರಿ

ಸರ್ವಜ್ಞ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ- ಜಗದೇವ ಕುಂಬಾರ.

ಹಾವೇರಿ: ಸರ್ವಜ್ಞ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಾರ ವರ್ಲ್ಡ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮಾಸೂರಿನಲ್ಲಿ…

error: Content is protected !!