ಅತೀ ಮದ್ಯಪಾನ ದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪಿರುವ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ …

Share Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!