ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಸಂತಾಪ

ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಚಾರಕಿಯಾಗಿ ಮಾತೆ ಮಹದೇವಿ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ಬಸವತತ್ವವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಹಿನ್ನಲೇ ಗದಗನಲ್ಲೂ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವಾಧಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಮೊದಲು ಸ್ರೀ ಸಾಧಕಿ ಮಾತೆ ಮಾದೇವಿ. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತೆ ಮಹದೇವಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಸವತತ್ವ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆರೆದಿದ್ದವರು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Share Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!