ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ (ATM) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾರ್ಗ

ನವದೆಹಲಿಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಬಿಐ (SBI) ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಯೋನೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ (ATM) ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ರೀತಿ ಬಳಸಿ:
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (State Bank Of India) ದ ಪರವಾಗಿ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಯೋನೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಕ್ಸ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಟಿಎಂ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಬಿಐ ಖಾತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಯಿರಿ:
ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಗಳೆಂದರೆ ಯೋನೊ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಆಪ್ (SBI App), ಎಸ್‌ಬಿಐ ಆನ್‌ಲೈನ್ (SBI Online), ಯೋನೊ ಲೈಟ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ(SBI Yono) ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ವಿಕ್ (SBI Quick). ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಯೋನೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:
ನಿಮ್ಮ ಯೋನೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ (Yono app)ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಸ್ಬಿಐ ಆನ್ಲೈನ್:
ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ನಂತರ My Accounts & Profile ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅದರ ನಂತರ ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಮುದ್ರಣ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಯೋನೊ ಲೈಟ್ ಎಸ್ಬಿಐ:
ನಿಮ್ಮ ಯೋನೊ ಲೈಟ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಮೈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ, ವೀಕ್ಷಣೆ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ವಿಕ್ ನೀವು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ವಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 092223866666 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ MSTMT ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ SMS ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

 

Share Post

Leave a Reply

error: Content is protected !!