ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೋಟಿಸ್

ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹಲವು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು 6.79 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 4  ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸಹಿತ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ರೆಹಮಾನ್ ಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ರೆಹಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರೆಹಮಾನ್ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

Share Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!