ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಶಿಕ್ಷಣ ‌ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ರೇಡ್

ಕೋಲಾರ : ನಗರದ ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಶಿಕ್ಷಣ ‌ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಾ ಏಕಿ ಐಟಿ ಧಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಟಮಕ ಬಳಿ ಇರುವ ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ‌ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಲಪ್ಪ ಒಡೆತನದ ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಧಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೆ ಬಿಡದೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Share Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!